Title Image

Politica de confidentialitate

AZZA HOUSE S.R.L. prin pagina web mirelapellegrini.ro garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal transmise prin sistemul sau informatic.

Orice persoana care actioneaza sub autoritatea AZZA HOUSE S.R.L. sau a persoanei imputernicite (daca este cazul), inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate sa le prelucreze decat pe baza instructiunilor AZZA HOUSE S.R.L., cu exceptia cazului in care actioneaza in temeiul unei obligatii legale.

AZZA HOUSE S.R.L. se obliga ca datele dvs. cu caracter personal sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct. Datele dvs. cu caracter personal vor putea fi insa transmise, la solicitarea acestora, autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice investigatii si verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

AZZA HOUSE S.R.L. nu este raspunzatoare, in niciun mod si in nicio situatie, de pierderea datelor transmise de dvs. pe cale electronica prin intermediul Site-ului sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura tehnica de specialitate sau software de interceptare. AZZA HOUSE S.R.L., daca va fi sesizata de Utilizatori, va lua masurile care se impun si va pune toate fisierele necesare la dispozitia organelor competente sa investigheze si sa solutioneze acest tip de infractiune, la solicitarea acestora. AZZA HOUSE S.R.L. nu este raspunzatoare, in niciun mod si in nicio situatie, de erorile survenite in urma neglijentei Utilizatorilor privind securitatea si confidentialitatea datelor urcate in pagina.

AZZA HOUSE S.R.L. va considera ca tentativa de fraudare a Site-ului, orice act sau fapt prin care se incearca accesarea datelor personale ale altui Utilizator, modificarea continutul Site-ului, prejudicierea in orice mod sau alterarea performantelor serverului pe care ruleaza Site-ul, avand dreptul sa sesizeze organele in drept.

AZZA HOUSE S.R.L. nu va furniza adresa dvs. de e-mail catre terti si nu va face publice datele furnizate de Utilizatori fara acordul explicit al acestora si nu va incuraja spam-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date cu caracater personal colectate de pe acest Site este AZZA HOUSE S.R.L..

Depunem toate eforturile pentru a va asigura ca va protejam si respectam confidențialitatea datelor Dvs cu caracter personal prin implementarea masurilor necesare prevazute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“ RGPD”).

Aceast capitol are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date.

Potrivit normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor (“ RGPD”) – datele cu caracter personal sunt definite ca orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. In principiu reprezinta date personale, pe care si Compania AZZA HOUSE S.R.L. le are in vedere: numele si prenumele persoanei fizice, domiciliul, adresa de email, CNP, numar de telefon, coduri client/atribut al contului inregistrat, codul de identificare de tip AWB pentru livrarea produsului comandat etc.

Datele dvs personale pe care le colectează și prelucrează compania AZZA HOUSE S.R.L.  sunt: numele și prenumele persoanei, domiciliu (adresa poștală pentru livrare), adresa de email, CNP-ul, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de facturare (in cazul finalizării unei comenzi), informații bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată), cont social media.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse in “RGPD” privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

Așadar, potrivit Regulamentului este operator de date cu caracter personal Compania AZZA HOUSE S.R.L. societate română cu personalitate juridică cu sediul în Mogosoaia ,str. Prelungirea Colentina nr.8 , înregistrata la Registrul Comerțului sub dosar nr J23/3196/2012, cod unic de inregistrare nr 30894271 si urmatoarele este pur exemplificativa si ca in raport de serviciul angajat de client, subscrisa colecteaza numai acele date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de AZZA HOUSE S.R.L..

În procesul de operare a prezentului site web, Compania AZZA HOUSE S.R.L. colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins).

Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre un “Client MIRELA PELLEGRINI ”, avute in vedere si urmarite de catre companie sunt următoarele:

 • procesarea comenzilor si retururilor;
 • pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;
 • optimizarea activitatii de marketing;
 • solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi
 • comunicari de marketing;
 • administrarea contului in cadrul platformei mirelapellegrini.ro ;
 • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, Compania AZZA HOUSE S.R.L. colecteaza, prelucreaza si administreaza datele dvs personale in conformitate cu normele si reglementarile “ RGPD” pentru urmatoarele perioade de timp: (i) in conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea termeni&conditii, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani de la incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur); (ii) datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani si/sau Client si-a exprimat de la data intervenirii ultimului retur aferent contului.

De asemenea este bine sa stiti ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. In aceste conditii este important sa cunosti ca vom utiliza consimtamantul ca tau exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand.

Clientul AZZA HOUSE S.R.L. prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a proprietarului, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor precizate mai sus.

Compania AZZA HOUSE S.R.L. va informeaza ca prelucrarea reprezinta: orice operatiune/set de operatiuni asupra acestor date (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (aceste operatiuni sunt indicate cu titlu exemplificativ in Regulament, notiunea de prelucrarea reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale).

La nivel teritorial dispozitiile regulamentului se aplica prelucrarilor efectuate de un operator sau imputernicit cu sediul in U.E., prelucrarilor de date personale ale unor persoane aflate in UE, efectuate de un operator sau imputernicit care nu e stabilit in UE, daca: se ofera bunuri sau servicii catre persoane aflate in UE sau se monitorizeaza comportamentul persoanelor din UE.

Compania AZZA HOUSE S.R.L. este operator de date cu caracter personal potrivit normelor si reglemantarilor in vigoare, inclusiv RGPD.

Compania va aduce la cunostinta ca in raport de activitatea/serviciu ales de client, respectiv a scopului colectarii datelor cu caracter personal, AZZA HOUSE S.R.L. poate transmite datele dvs companiilor din grup, tertilor sau autoritatilor pentru indeplinirea scopurilor pe baza temeiurilor activitatilor de procesare. Potrivit Regulamentului “RGPD” va informam ca putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ce te privesc următoarelor categorii de destinatari:

 • societatilor din grup pentru gestiunea comenzilor;
 • partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor/serviciilor comandate;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de contabilitate, pentru tinerea evidentei contabile prin imputernicit extern;
 • societăților de asigurare;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre;
 • autoritatilor publice

Va asiguram ca vom depune toate diligentele ca imputernicitul si/sau terta parte contractanta ofera garantii suficiente pentru a pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat procedurile sa indeplineasca cerintele normelor si reglementarilor legale, inclusive RGDP si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate (persoana fizica client MIRELA PELLEGRINI).

Temeiul pentru care prelucrăm aceste date personale și administrăm aceste date colectate poate fi in raport de scopul prelucarii datelor consimțământul dvs, acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client MIRELA PELLEGRINI . Totodata, temeiul este și unul legal și/sau contractual, având la bază contractul/raportul comercial ce a luat naștere între dvs, client și compania AZZA HOUSE S.R.L., prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei AZZA HOUSE S.R.L. prevăzut de asemenea de Regulament. Vom prelucra datele dvs personale pentru a imbunatati si a lua măsuri de protectie, ori de cate ori se impune, pentru protectia privind utilizarea site-ului web și a utilizatorilor platformei pro-iluminat.ro față de atacuri cibernetice, masuri de prevenire și detectare a tentativelor de frauda, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

De asemenea tinem sa fiti informat in mod complet si intelegem ati prezenta Principiile stabilite de Regulamentul UE 679/2016 si Drepturile Utilizatorului privind datele cu caracter personal.

Regulamentul european in domeniul protectiei datelor cu caracter personal reglementeaza un numar de 6 principii a fi respectate de operator (compania AZZA HOUSE S.R.L. atunci cand proceseaza date personale:

 • principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si transparentei. Conform acestui principiu, compania trebuie sa se asigure (1) ca prelucrarea de date trebuie sa fie realizata doar respectand dispozitiile legale, orice alta procesare va fi considerata a fi ilicita, (2) ca prelucrează datele doar în modalitățile pe care persoana în cauză le-ar aștepta în mod rezonabil si (3) ca procesarea trebuie sa fie transparenta, adica operatorul sa transmita subiectilor clar si deschis cum intentioneaza sa foloseasca datele personale;
 • principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele. Compania noastra respecta acest principiu obligandu-se sa colecteze si sa administreze/proceseze datele personale doar pentru scopul determinat si transmis persoanei;
 • principiul reducerii la minim a datelor prelucrate. Compania noastra respecta acest principiu colectand/procesand numai acele date minim necesare pentru realizarea operatiunilor, adoptand norme prin care sa se asigure ca nu va colecta date inutile in raport de operatiunea comerciala.
 • principiul exactitatii, date actuale. Compania noastra va colecta/procesa de la clientii sai doar date exacte si actuale.
 • principiul pastrarii datelor pe o perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. Compania noastra respecta principiul reglementat de regulamentul european arhivand/pastrand datele dvs doar pentru perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor.
 • principiul integritatii si confidentialitatii. Compania noastra a implementat toate masurile de securitate si a dispus la nivelul propriilor departamente norme care au menirea de a asigura securitatea impotriva procesarilor neautorizate si ilicite si impotriva pierderilor de date accidentale, distrugerilor sau deteriorarilor.

6.9   Regulamentul european a statuat ca persoanele fizice (clientii MIRELA PELLEGRINI ) beneficiaza de 8 (opt) drepturi astfel:

 1. dreptul la informare (art 13, art. 14). A se avea in vedere ca in partea introductiva a documentului „termeni si conditii” precum si prin prezentul capitol sunt prezentate informatii despre: identitatea si datele de contact ale operatorului si reprezentantului acestuia; datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; scopul prelucrarii si temeiul legal; destinatarii sau categoriile de destinatari; informatiile despre transferul de date catre o tara terta; garantiile adecvate; perioada de stocare; drepturile sale; dreptul de a formula plangere; eventualele consecinte a furnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.
 2. dreptul la acces (art 15). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Companie si priveste urmatoarele: confirmarea cu privire la prelucrarea de date; accesul la datele prelucrate; furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal, care fac obiectul prelucrarii; obtinerea de informatii suplimentare (contra unei taxe rezonabile); accesul de la distanta printr-un sistem care permite vizualizarea datelor de catre persoana vizata; verificarea identitatii persoanei care solicita informatii.
 3. dreptul la rectificare (art 16, art. 19). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Companie si priveste: rectificarea de date indexate; completarea datelor;
 4. dreptul de stergere (ar. 17, art. 19). Compania respecta dreptul de stergere exercitat de persoanele fizice numai in conditiile si cu in care acest drept este exercitat intr-o manierea motivata/fundamentata:
  • motive: datele nu mai sunt necesare; retragerea consimtamantului; opozitie; prelucrare ilegala. De asemenea, prin crearea Contului, Clientul si-a dat acordul ca MIRELA PELLEGRINI (AZZA HOUSE S.R.L.)  sa transmita datele sale cu caracter personal catre partenerii contractuali conform unei obligatii legale impuse de dreptul Uniunii Europene sau de cel intern; oferirea de servicii unui copil, daca nu sunt indeplinite conditiile legale;
  • dreptul nu se poate exercita si implicit respecta daca prelucrarea este necesara pentru: dreptul la libera exprimare si informare; respectarea unei obligatii legale; executarea unei sarcini in interes public; in domeniul sanatatii; arhivare; cercetare stiintifica sau istorica; scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 5. dreptul la restrictionare (art. 18, art. 19). Regulamentul confera acest drept persoanelor putand fi exercitat, astfel:
  • cazuri: contestare exactitate date; prelucrare ilegala; datele nu mai sunt necesare;
  • operatorul poate doar stoca datele;
  • orice prelucrare cu privire la date restrictionate necesita consimtamantul persoanei vizate;
  • operatorul comunica tuturor destinatarilor rectificarea, stergerea sau restrictionarea datelor.
 1. dreptul la portabilitate (art. 20). Conform dispozitiilor regulamentului Compania respecta dreptul persoanelor de a solicita portarea datelor proprii, intr-un format simplu, usor de citit si de a le transmite altui operator ales de persoana care isi exercita dreptul.
 2. dreptul la opozitie (de a inceta activitatea de procesare – art. 21), poate fi exercitat, doar pentru urmatoarele scopuri: marketing direct; cercetare, stiintifice, istorice, statistice; indeplinirea unei sarcini in interes public, exercitarea autoritati publice; interesele legitime ale operatorului sau ale unei parti terte
 3. dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automata (art 22), presupune:
  • caracterul ilicit al crearii de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacitatii si calitatii muncii salariatilor; acordarea de scoring – credite;
  • exceptie: existenta consimtamantului persoanei.

Este bine sa stiti ca aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul AZZA HOUSE S.R.L., in vederea prelucrarii respectivelor date la adresa de email: office@mirelapellegrini.ro. Va asiguram ca vom depune eforturile necesare pentru a raspunde prompt solicitarilor dvs si pentru a va furniza detaliile de care aveti nevoie!

De asemenea, va informam ca aveti dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.Oricare Membru

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, in calitate de client al companiei AZZA HOUSE S.R.L. ai dreptul de a obtine de la Companie, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

 1. Confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
 2. Dupa caz, scrisă, datată și expediată la adresa office@mirelapellegrini.ro prin care să-ti exerciti în mod just și licit dreptul tău de intervenție garantat, privind: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergereaștergerea datelor a carorcăror prelucrare nu este conforma legii, inconformă dispozițiilor legislatiei nationale (Lg. 677/2001) și ale Regulamentului UE 679/2016, putand fi exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special a datelor când datele sunt incomplete sau inexacte;
 3. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 4. anonimizarea datelor cu caracter personal, (iii) notificarea catre tertii caroracătre terțe părți cărora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca aceastaprezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupunesă nu presupună un efort disproportionat fatadisproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, respectiv pentru (iv) încetarea prelucrării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrării. In calitate de Operator te informam ca vom înceta de îndată prelucrarea datelor personale dacă scopul pentru care le-am colectat a încetat.

Politica de utilizare Cookie-uri

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de AZZA HOUSE S.R.L. cu sediul social in municipiul  cu sediul în Mogosoaia ,str. Prelungirea Colentina nr.8, Bucuresti.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet pasiva (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile www.mirelapellegrini.ro pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: “ preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de functionalitate a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a activității vizitatorilor pe site
 • Cookie-uri de marketing
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate[BMC17]

Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online, ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare. Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului, categorii de produse si servicii;
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, retinerea parolelor;
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search);
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor, limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator;
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate.

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate si nici nu se pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii de navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in optiuni sau in meniul de preferinte al browserului dvs. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea ajutor a browserului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

Revocare acord acceptare si stergerea tuturor cookie-urilor

Aveti posibilitatea oricand doriti sa revocati acceptul dvs. legat de folosirea cookie-urilor si sa stergeti toate cookie-urile care s-au generat in urma navigarii dvs. in acest site, accesand linkul de mai jos:

Sterge Cookie-urile Din Website